onsdag 23. oktober 2019

Oktobermøte 2019

Denne kvelden var det Merete og Marianne fra Sy.no/Meretes syloft som skulle vise og demonstrere quilting med linjaler og applikasjon. Å så var det over på Vis og Fortell

Takk for møte